Gå til

Spiritualitet og klima

Gennem dialog, bøger, konferencer og samarbejder udforsker vi, hvordan både klimaspørgsmål og klimahandling hænger sammen med kristen spiritualitet og teologi. 

Vi er optaget af sammenhængende mellem spiritualitet og klima og de aktuelle klimaproblemer, vores verden står overfor. Vi ser i særdeleshed klimakrisen som en eksistentiel krise – en krise, der kræver dybe kilder til håb og handling.

Klimaantologi

I Areopagos arbejder vi med eksistentielle spørgsmål. Vi har tradition for at fordybe os og hente håb og glæde fra kilder i kirken og i andre traditioner, som vi tror, kan være til gavn for de problematikker, vi står i netop nu. Vi er optaget af helhed, mening, tro og spiritualitet.

I vores klimaantologi lægger vi til grund, at klimakrisen i høj grad også er en eksistentiel krise. Vi går bagom rødderne og undersøger vækstparadigmet, der siden 1970’erne har slået på tromme for, at vi skal forbruge mere og bruge naturen som en ressource og udtømme den til vores egen gavn.

Ifølge kilder fra både Oldkirken og fra nyere tid bliver det en forsimplet måde at se mennesket og forholdet til naturen på.

Formålet med antologien er at søge tilbage til disse rødder og forstå, at skabelsen er en del af Gud selv. Gud er skaber af verden, og Gud som Kristus går ind i verden og bliver en del af naturen. Vi aktiverer nogle af de kilder i den kristne litteratur, som vi måske har glemt, og giver dem nyt liv og ny glæde. Vi genfinder en positiv forestilling om, at vi ikke er alene med klimaproblemerne, men at der er en Gud, der er sammen med os i problemerne – en Gud, som er en del af naturen.

Bogen er for alle – herunder også præster, kirke- og kulturmedarbejdere og andre ansatte i folkekirken, ansatte og aktive i frikirker og andre, der interesserer sig for den grønne omstilling.

Vi forsøger at tage et konstruktivt greb om de negative forestillinger, unge har om fremtiden, og kommer med nogle bud på, hvordan vi konkret kan komme klimaforandringerne til livs.

Klima-arrangementer

Vi engagerer os i emner inden for spiritualitet og klima på forskellige måder. Det sker blandt andet gennem konferencer, forskellige oplæg rundt om i landet, i pilgrimsfællesskaber og meget mere.

Vi arbejder for at sætte den grønne dagsorden ind i kirkelige kontekster og er interesserede i at fremhæve teologi, der har potentiale til at ændre vores adfærd og praksis.

Vil du samarbejde med os eller gøre brug af vores kompetencer, kan du kontakte Kristine Kaaber Pors, der er ansvarlig for Areopagos’ klimaarrangementer.

Anafora

Anafora er et retrætecenter i ørkenen mellem Kairo og Alexandria, Egypten. Selvom Anafora ligger i et område med mange ældgamle klostre, er Anafora et nyt retrætecenter. I år 2000 var der blot en ørken der, hvor Anafora ligger nu. Men den visionære Biskop Thomas savnede et retrætested til at søge ro og fordybelse.

I dag er Anafora meget mere end et retrætecenter. På Anafora ligger der et værested for kvinder, der er udsat for vold. De har et projekt for drenge, der har svært ved skolelivet. De arbejder med grønne tiltag i samarbejde med lokaler myndigheder, alt lige fra kompost til upcycling af plastik. Alt i alt ligger Anafora i krydsfeltet mellem kirke og civilsamfundsforandringer. 

Areopagos har traditionelt arbejdet med Østen og østlig inspiration via buddhisme og den spiritualitet, der udspringer herfra. Men også i østlig kristendom er der en vægtlægning på stilhed og meditation, som mange kender det fra buddhismen. Vi genkender den praksis, der er i Anafora, hvor sansen for ro, fordybelse og holisme er i højsædet. 

Kontakt

Det er Kristine Kaaber Pors, der leder området med Spiritualitet og Klima i Areopagos.

Søg her