Gå til

Bøn i Bevægelse

En kristen meditationsform, hvor du inviteres til at bede med hele dig - ånd, sind og krop. Vi er til stede i hele Danmark. Ved hjælp af langsomme bevægelser, guides du med få ord til at falde til ro og være tilstede i Guds kærlige nærvær.

Hvad er det?

Giv troen krop. Bøn i Bevægelse er for dig, som ønsker at lade kroppen være en naturlig del af troslivet. Og for dig, som måske allerede praktiserer mindfulness, Qigong, yoga eller en anden kropspraksis og ønsker hjælp til at inkludere Gud i denne. Her inviteres du til at omfavne krop, sjæl og ånd i en smuk forening.

Det handler ikke om perfekte bevægelser

Formålet med Bøn i Bevægelse er ikke perfekt udøvelse af en bestemt teknik. Her er der ingen, som ser efter, om du gør tingene rigtigt. Du inviteres til at lægge præstationsangst og egne ambitioner væk og i stedet træde ind i bønnen med et ønske om samvær med Gud – med et ønske om at lære kroppens bøn at kende.

“Gennem Bøn i Bevægelse får jeg hjælp fra min krop til at huske, at jeg er et værdifuldt og elsket menneske!”

Bo, workshopdeltager

Bøn i Bevægelse stammer fra kirkens mangfoldige bønspraksis – med inspiration fra fysioterapi, afspændingsterapi, psykosomatik, kampkunst, neurovidenskab og bevægelsestræning som forebyggende sundhedsarbejde. Vi arbejder med kroppen henimod hvile i Gud. I stilheden, med milde bevægelser og med få bønneord åbner vi os for Guds arbejde i os.

De langsomme bevægelser udføres med opmærksomhed og trigger kroppens egne systemer, som hjælper dig med at blive stille og lytte til Gud. De rolige bevægelser smører samtidig leddene, øger bevægeligheden og blodcirkulationen og forbedrer din koordination. De øger din evne til at være til stede her og nu og mestre et turbulent sind. Bevægelserne gør dig samtidig opmærksom på Guds mangfoldige kommunikation.

“Bøn i Bevægelse er bøn, hvor hele ’mig’ med krop, sjæl og ånd er til stede. Hvor jeg ikke skal nogen steder hen. Hvor jeg bare er hjemme hos mig selv og hjemme hos Gud.”

Dorthe, workshopdeltager

Få troen fra hovedet og ud i livet

Repetition af skriftsteder fra Bibelen sammen med de kropslige bevægelser hjælper dig med at få ordet forankret i dit indre, så det kan blive styrkende for din adfærd. Det kan også give dig erfaring af, at ordet er livgivende og kan opmuntre dig i hverdagen.

Kombinationen af bevægelse, ord og åndedræt hjælper dig med at få troen fra hovedet ind i hjertet, ind i kroppen og ud i livet. Det åbner op for, at du kan se dig selv og skaberværket med Guds blik og ikke med et bekymret, vurderende eller dømmende blik.

Vær med

Du er altid velkommen til Bøn i Bevægelse rundt om i Danmark. På oversigten her finder du Bøn i Bevægelse nær dig.

Aftnerne bliver ledt af lokale uddannede Bøn i Bevægelse-ledere og består typisk af en time med øvelser og en smag af stilhed.

Derefter er der mulighed for hyggeligt samvær eller for bare at gå hjem i ro. Du kan sagtens være med en enkelt aften, men jo oftere du praktiserer, desto lettere bliver det at fornemme, hvad der sker og falde ind i denne bønspraksis.

Bliv frivillig leder

Ledersamling til Bøn i Bevægelse

Areopagos uddanner meditationsledere til at stå for Bøn i Bevægelse rundt om i landet.

Uddannelsen til Bøn i Bevægelse-leder handler i stor grad om villighed til egenpraksis og at blive en del af leder-fællesskabet, hvor vi får undervisning og inspirerer hinanden.

Grundkurset koster mellem 3500 kroner, hvis du har et menighedsråd, der bakker dig op, og helt ned til 500 kroner, hvis initiativet er mere personligt.

Vi har gode erfaringer med, at det sted eller den menighed, hvor du vil starte Bøn i Bevægelse, bakker op både økonomisk og med PR, så det bliver et fælles initiativ.

Lederne forpligter sig på:

  • at forsøge at integrere Bøn i Bevægelse i egen personlig praksis – tilpasset ens liv og hverdag.
  • at lede mindst et år.
  • at deltage i et grundkursus sammen med andre nye ledere.
  • at deltage, når de kan, i to årlige fællessamlinger med undervisning og inspiration. Den ene med overnatning har en egenbetaling på omkring 350 kroner.
  • eventuelt at være med i en mindre lokal inspirationsgruppe med Bøn i Bevægelse.
  • at arrangere samlinger i lokalsamfundet – gerne 7-12 gange i året, gerne sammen med menigheden eller hvem, der nu støtter op. Du/I kan også være en del af stille- eller natgudstjenester og retræter, eller hvad du ser kunne passe i din lokale kontekst.
  • at stå inde for Areopagos’ værdigrundlag. Som meditationsleder bliver du en del af Bøn i Bevægelse i Areopagos’ regi. Du bliver dermed også en ambassadør for Areopagos.

Kontakt Dorthe Davidsen Langås for mere info.

Videoer online (trospraksis.tv)

Vil du følge Bøn i Bevægelse med kroppen online? På Trospraksis.tv’s youtubekanal kan du se en række Bøn i Bevægelse-videoer, hvor du guides til at bruge din krop i bøn.

Kontakt

Bøn i Bevægelse ledes af Dorthe Davidsen Langås.

Søg her