Gå til

I Mesterens Lys

I Mesterens Lys er et fællesskab, der bygger bro mellem spirituelt søgende mennesker og skaber rum for fælles erfaringer af det Guddommelige.

Det gør vi gennem konferencer, kurser, gudstjenester, retræter og i forskellige former for fællesskaber, som du kan læse mere om herunder.

Vi håber, at du har lyst til at være med.

Messer

Mange kender I Mesterens Lys på grund af vores tilstedeværelse på helsemesser, så som Mystikkens Univers og Krop, Sind, Ånd-messerne. På messerne tilbyder vi typisk at bede for folk og at have samtale om eksistentielle temaer. Vi møder mennesker, der længes efter en dybere mening i livet, eller som søger det guddommelige.

Ofte taler vi med mennesker, der har haft en erfaring af noget åndeligt. Vi prøver i fællesskab at tolke deres oplevelser og forsøger sammen at forstå, om der er en mening med oplevelserne.

På messerne møder vi mange forskellige mennesker. Mange har brug for hjælp med nogle konkrete problemer, heriblandt indre smerte eller fysisk smerte og sygdom. Hvis nogen har brug for bøn, beder vi. Har nogen brug for, at vi lytter til dem, så lytter vi til deres historie.

Mød os på Facebook eller dyk ned i vores arrangementer i kalenderen.

Nautilus

Nautilus er et åbent fællesskab af mennesker, hvor alle er velkomne. Vi mødes én gang om måneden, hvor vi spiser brunch sammen. Derefter har vi en taknemmelighedsrunde, hvor vi deler noget, vi er taknemlige for.

Efter en lille pause har vi fordybelsestid med meditative sange, en guidet meditation og en meditativ læsning af en bibeltekst, hvor vi reflekterer over teksten sammen. Vi slutter af i mindre grupper med helende bøn for hinanden.

Hvert halve år har vi stilleretræter sammen i Nautilus, hvor deltagerne kan komme i kontakt med sig selv og Gud. De indtryk, vi normalt møder i vores hverdag, kommer på en stilleretræte på afstand, og vi synker ned i vores dybere lag. Det er typisk i meget naturskønne omgivelser, da naturen for mange hjælper til at søge stilhed og fordybelse

Mød Nautilus-fællesskabet herunder. Der er altid plads til dig!

#aabenhimmel

#aabenhimmel er en anderledes aftengudstjeneste i København med højt til loftet – et rum med plads til at ånde og være. Til #aabenhimmel inviteres du ind i en erfaring af Guds godhed. Ved gudstjenesterne søger vi at finde heling og frihed for hele mennesket – krop, sjæl og ånd.

Gudstjenesterne består af sang og musik, ord til eftertanke og guidet meditation. Der er mulighed for helende bøn, at blive lyttet til samt kreativt at udtrykke sin tro, tvivl og længsel. Gudstjenesterne er præget af en fri ekspressiv spiritualitet, og der er plads og rum til meditativ eftertænksomhed.

#aabenhimmel afholdes normalt den sidste onsdag i måneden kl. 19.30. 
Gudstjenesterne arrangeres i et samarbejde mellem I Mesterens Lys, Betlehemskirken, Byens Valgmenighed og Den Lyttende Kirke. Det afholdes skiftevis i Betlehemskirken og Kristuskirken i København.

Find mere information om #aabenhimmel i vores kalender eller på Facebook.

Jesusvejen

Drømmer du om at gøre dig dine egne erfaringer med at praktisere Jesus’ undervisning? Om at Jesus’ undervisning får krop ind i din helt almindelige hverdag, så det påvirker din tænkning, din måde at være til stede i verden på og dine handlinger? Så inviteres du til at være med Jesusvejen – et praksisorienteret, tidsbegrænset gruppeforløb ud fra Jesus’ undervisning i Bjergprædikenen.

Jesus-vejen er et forløb i februar, marts og april hvert år. Forløbet indeholder seks samlinger, som skifter mellem oplæg, samtale og refleksion i mindre grupper og praksis-eksperimenter derhjemme.

Det er muligt at streame kurset hjemmefra, hvis du finder mindst én person, som du kan danne en gruppe med.
Forløbet er for alle, der har lyst til at blive inspireret og udfordret af Jesu undervisning i praksis.

Christfulness

Christfulness er både en praktisk tilgang og et samlet udtryk for kristen spiritualitet, praksis og menneskesyn, der søger at være Kristus-centreret. Vi ser det som en måde at udtrykke kernen af det, vi er skabt til.

Christfulness betyder at være fyldt af Jesus Kristus. Kristi fylde. Vi kan finde både Gud og os selv, når vi spejler os i Jesus. Christfulness handler ikke om noget, som vi skal frembringe i os selv, men om noget, vi kan tage imod og lade os fylde af.

Vi bliver hele mennesker ved at give slip på vores anstrengelser og vores forsøg på at opnå anerkendelse i andre menneskers øjne. Vi bliver hele mennesker ved at tage imod Guds kærlighed til os gennem Jesus Kristus.

Er du nysgerrig på Christfulness – at blive fyldt af Kristus?

Vi søger Kristus sammen gennem retræter og kurser, som du kan finde i vores kalender.

Vi tilbyder også en række Christfulness-meditationer og videoer om emnet på vores digitale platform, Ånd Ind, hvor du kan gå på opdagelse og fx søge på “Christfulness”.

Christfulness handler om, at vi erkender, at vi ikke er alene. Kristus er med os, og vi er omsluttet af Guds nærvær. Det betyder også, at vi genkender Kristus i vores medmennesker, hvor vi leder efter det sande menneske i den anden. Vi forsøger at lede efter Kristus i den anden.

At være fyldt af Kristus betyder også, at vi er forbundet med alt det skabte. Vi forenes med hele skaberværket.

Heling af hjertet

Vi forstår hjertet som centrum i mennesket, hvor vi finder vores autentiske selv. Det er her, Gud møder os. Vores overbevisning er, at vi først finder os selv, når vi finder hvilen i Guds kærlighed til os.

Vi tror på, at selvom vores kroppe ikke er raske, kan vi stadig finde lægedom i vores hjerte. Heling af hjertet handler om, at vi ser og erfarer, at vi er Guds elskede børn, og at vi kan leve livet i den erfaring.

Den erkendelse og det blik på os selv kan lede til tilgivelse af dig selv og andre og til genoprettelse af ting i dit liv. Det er intentionen med bønnen.

Vil du opleve Heling af hjertet?

Deltag i et af vores arrangementer, som du kan se i kalenderen, meld dig ind i vores Facebook-gruppe eller gå over på Ånd Ind, hvor du kan finde podcasts og videoer ved at fx søge på kategorien “Heling”.

Kontakt

I Mesterens Lys ledes af Torsten Borbye Nielsen.

Søg her