Gå til

Om Areopagos

Vi er en kristen funderet organisation, der arbejder bredt med religionsdialog, spiritualitet, trospraksis og diakoni.

Vi arbejder i Danmark og Norge – og i Kina, hvor Areopagos blev grundlagt i 1922.

Hvem er vi?

Areopagos er en organisation, der søger sandhed, skønhed og en holistisk spiritualitet gennem arbejde med dialog og trospraksis.

Vi er et pilgrimsfællesskab af grænsevandrere. Inspireret af vores grundlægger, Karl Ludvig Reichelt, vil vi bidrage til, at flere mennesker i vores tid må erfare en fred, som overgår al forstand, og som giver mening og sammenhæng til vores væren og tilværelse.

Vores bidrag er at skabe mødesteder og dele kompetencer, der bidrager til mere dialog og trospraksis i den verden, vi alle er en del af. For os er dialogen mellem øst og vest definerende for vores tilgang til arbejdet med trospraksis og spiritualitet.

Sådan startede vi

Areopagos blev stiftet i 1922. Det var det år, hvor missionærerne Karl Ludvig Reichelt og Notto Normann Thelle rejste (tilbage) til Kina og startede et brødrehjem og dialogcenter for omrejsende buddhistiske og taoistiske munke i Nanjing. Areopagos’ arbejde har rødder helt tilbage til denne begivenhed. Dialog og åbenhed for andre menneskers religiøse traditioner og erfaringer har præget Areopagos lige siden denne begyndelse.

 • Gennem nogle skelsættende oplevelser og erfaringer i det buddhistiske kloster og undervisningscenter i Weishan i 1905 blev kinamissionæren Karl Ludvig Reichelt klar over, at kirkens opgave ikke kun er forkyndelse og oplæring, men også fordybelse og medvandring.

  Reichelt kastede sig intensivt over kinesiske religionsstudier. Senere udvidede han studierne med at fordybe sig i Det Nye Testamente og de kristne kilder og traditioner. Samtidig besøgte han templer og fik venskaber blandt buddhistiske munke.

  Nanjing-årene 1922-1927
  I 1922 gav Det Norske Misjonsselskap (NMS) et klart signal om at starte en helt ny arbejdsmåde præget af gæstfrihed, venskab, respekt, stilhed, bøn og samtale. Reichelt og hans medarbejder Notto Normann Thelle blev sendt til Nanjing for at realisere dette. De grundlagde et center, som i løbet af de næste fem år blev besøgt af mere end 5000 buddhistiske og taoistiske munke. Arbejdet blev hurtigt forstyrret af stridigheder om arbejdsmetoderne. Det endte med et brud med NMS. Året efter blev centret plyndret af Chiang Kai-sheks tropper, og borgerkrigen drev missionærerne på flugt.

  Den Nordiske Kristne Buddhistmission
  De, der delte Reichelts vision, dannede i 1926 Den Nordiske Kristne Buddhistmission, som senere blev til Areopagos. Stiftelsen fandt sted i Capella Johannea i Majorstue-kirken i Oslo. I årene 1927-29 var Shanghai midlertidig base for arbejdet. Reichelt fortsatte med at besøge ledende buddhistiske undervisningscentre i Kina, Japan, Taiwan, Filippinerne, Vietnam, Singapore – og i Hong Kong, hvor han købte et bjerg: Her byggede man senere det kristne center Tao Fong Shan.

 • Tao Fong Shan film

  Se filmen om Tao Fong Shan

  Tao Fong Shan (TFS) er et pilgrimssted og et center for religionsstudier, kristen spiritualitet og dialog i Hong Kong – grundlagt af Karl Ludvig Reichelt, tæt på en traditionel pilgrimsrute for søgende buddhistmunke og i hjertet af organisationen, som senere fik navnet Areopagos.

  Centret blev bygget i buddhistisk tempelstil i løbet af 1930’erne for at kontekstualisere og integrere det kristne budskab helt i den kinesiske og buddhistiske kultur.

  På stedet finder du et gæstehus (Pilgrims Hall), et bibliotek, en kunstafdeling, en smuk kirke (Kristustemplet) og en krypt, som bruges til gudstjenester og bøn.

  I over 80 år har det kristne center, som Reichelt byggede på Tao Fong Shan (“Bjerget, hvor Kristusvinden blæser”), givet identitet til Areopagos som bevægelse. Herfra henter vi vigtige værdier, som præger vores arbejde: en dialogisk tilnærmelse til mennesker med en anden tro end den kristne, en liturgisk-kontemplativ trospraksis, religionsstudier og diakonalt arbejde i mødet med mennesker i nød.

  Kvindelige medarbejdere

  Tao Fong Shan skiftede karakter fra at være et pilgrimscenter for buddhistiske munke til at blive et center for dialog, retræte, spiritualitet og kunst.

  I 1949 fik det hidtil maskulint dominerede arbejde en vigtig feminin påvirkning. Elisabeth Pettersen, Annie Lemming og Birgitta Thormann kom til stedet for at begynde et arbejde blandt religiøse kvinder, som praktiserede en del af de buddhistiske discipliner – de såkaldte “vegetarkvinder”. Det medførte dialoger om spiritualitet, tro og eksistentielle spørgsmål i buddhistiske vegetarhaller. De kvindelige missionærer lærte her betydningen af, at kristen fordybelse går hånd i hånd med omsorg og diakoni. Og i 1950’erne blev den kristne vegetarhal Ai Tao Yuan bygget neden for TFS.

  En ny tid

  I 1948, året før Mao Zedong proklamerede Folkerepublikken Kina, blev Det Lutherske Teologiske Seminar evakueret fra Shekow i Kina og flyttet til Hong Kong. Notto Thelle bød dem velkommen til Tao Fong Shan, og her blev de i syv år. I 1985 fik Lutheran Theological Seminary foræret en grund af Areopagos, hvorpå de byggede en flot bygning.

  1950’erne og 60’erne var præget af store flygtningestrømme fra Kina til Hong Kong, og Tao Fong Shan påtog sig et socialt ansvar. Samtidig etablerede man i 1957 “The Christian Study Centre on Chinese Religion and Culture” under ledelse af Gerhard Reichelt, søn af Karl Ludvig Reichelt.

  I 1968 revitaliserede Sverre Holt det gamle broderskab “Venner av veien” (Tao), og samme år rejste han “House of Friendship”, som var et religiøst mødested.

  Vestlige rygsækturister

  I de samme år havde den østlige religiøsitet for alvor gjort sit indryk i Vesten gennem “68-oprøret”. Indiske guruer indtog USA og Europa med yoga og transcendental meditation. Hurtigt begyndte der en bevægelse den anden vej, hvor Vestens unge rejste østpå i opbrud og søgen. Mange kom også til Hong Kong, og i 1986 blev der taget initiativ til et arbejde blandt vestlige rygsækturister.

  To år senere blev “The Ascension House Community” etableret på Tao Fong Shan. Der skulle nu drives gæstehus og dialogarbejde blandt rygsækturisterne.

  Nye dialoginitiativer

  Under Ernst Harbakks ledelse startede TFS i 1987 et internationalt dialogtidsskrift, “The Areopagus Magazine”, i samarbejde med Dialogcentret i Danmark.

  Et andet vigtigt dialoginitiativ kom med etableringen af “The Institute of Sino-Christian Studies” som en separat enhed på TFS i 1995. Instituttet driver akademisk dialog om kristen tro og værdier med universiteter i Fastlandskina. Det sker gennem udgivelse af kristen, teologisk og filosofisk litteratur, seminarer og gæsteforelæsninger på de kinesiske universiteter – og stipendier og studieophold på TFS for kinesiske akademikere, som ønsker yderligere studier af kristen tro.

  Egen stiftelse

  I 2010 overdrog Areopagos Tao Fong Shan til en Hong Kong-baseret stiftelse, men centret er stadig Areopagos’ nærmeste samarbejdspartner.

  Driften på TFS fordeles på tre forskellige enheder:

  1. Tao Fong Shan Service Unit (TFSSU) driver gæstehus, varetager praktisk drift og vedligehold og tager hånd om økonomi og administration.
  2. Tao Fong Shan Christian Center (TFSCC) driver udadrettet arbejde. Centrets vision er at tage vare på og udvikle kristen spiritualitet, liturgi og kunst. Det arbejder for at fremme trosdialog og kulturel udveksling. TFSCC arrangerer også årlige kurser og retræter for kinesiske præster. Besøg centrets hjemmeside her.
  3. Institute of Sino-Christian Studies (ISCS) oversætter og udgiver teologisk materiale og samarbejder med over 20 universiteter i Kina. Universiteterne modtager gæsteforelæsere fra Hong Kong og Europa. ISCS tilbyder stipendier til kinesiske forskere med ophold på Tao Fong Shan og med adgang til stort bibliotek og forskermiljø. Besøg instituttets hjemmeside her.
 • Hvorfor hedder vi Areopagos?

  Navnet Areopagos er kommer fra et bjerg i Athen med et alter for en “ukendt Gud”.

  På dette bjerg mødtes mennesker – og særligt filosoffer – for at gå i dialog om livets dybeste spørgsmål. Apostlen Paulus tog udgangspunkt i dette alter og gik ind i samtalen. Ifølge Apostlenes Gerninger kapitel 17 i Bibelen. På den måde kommunikerede han med drømmene, længslerne og erfaringerne hos de mennesker, han mødte. Det var i denne tale, at Paulus sagde om Gud: “Han er ikke langt borte fra en eneste af os. For det er i ham, vi lever, bevæger os og er til.”

  Mangfoldighed

  På samme måde som Paulus i Athen lever vi i en virkelighed præget af kulturel og religiøs mangfoldighed, som gør det vanskeligt at hævde, at én bestemt tradition eller gruppe har monopol på religiøs sandhed.

  Areopagos’ erfaring er, at der findes sandhed i forskellige udtryk for tro, og ikke mindst i selve mødet mellem disse traditioner.

  Længslen efter sandhed

  Dette er ikke relativisme. Som Paulus tror vi, at det er muligt i naturen, i kulturer, i religioner og i længslen efter mening og sandhed at genkende spor af Gud, som har skabt og fortsætter med at skabe alle ting. Jesus Kristus er det fuldkomne billede af denne Gud.

  Den åbenhed, kærlighed og sandhed, som evangelierne fortæller om, er grundlaget og modellen for vores arbejde.

  Buddhistmissionen

  Frem til år 2000 hed organisationen Den Nordisk-Kristne Buddhistmission (ofte bare omtalt som Buddhistmissionen). Siden slutningen af 1980 udgav vi et engelsk tidsskrift med navnet “Areopagus”. Navneskiftet kom som et resultat af, at det gamle navn ikke længere resonerede tilstrækkeligt med vores DNA. En refleksion over vores selvforståelse ledte til konklusionen om, at Areopagos-fortællingen rummede essensen af det, organisationen står for.

Sådan er vi organiseret

Areopagos er en stiftelse med medlemsforeninger i Danmark og Norge. Vi samarbejder bredt med kirke- og fagmiljøer i Skandinavien og internationalt. Flere af vores ledere og ansatte er ordinerede præster i den danske folkekirke og i den norske kirke.

 • I midten af 1990’erne solgte Buddhistmissionen dele af grunden ved det kristne center Tao Fong Shan i Hong Kong. Efter dette salg viste det sig at være vigtigt at sikre, at overskuddet blev brugt på organisationens formålsrealisering. Det blev derfor besluttet, at midlerne skulle sættes i en fond, som forvaltes af en stiftelse.

  I dag er stiftelsen tæt forbundet med Areopagos’ medlemsorganisationer i Danmark og Norge. Sammen udgør stiftelsen og medlemsorganisationerne en dialogisk bevægelse, som ønsker at forny kristen trospraksis i Skandinavien med udgangspunkt i østlig og kontemplativ spiritualitet.

  Når landsudvalgene i medlemsorganisationerne konstituerer sig som stiftelsens repræsentantskab, er det disse, som vælger stiftelsens bestyrelse (Styret). Repræsentantskabet består ud over landsstyremedlemmerne af to repræsentanter for de ansatte og missionskonsulenterne i de tre skandinaviske lutherske folkekirker.

  Stiftelsens bestyrelse (Styret) består af syv medlemmer. Styrets leder er i dag Mogens Madsen. Der skal være mindst tre medlemmer fra Danmark og tre fra Norge. I dag har styret også et svensk medlem. Styret mødes fire gange årligt og er det øverste organ i stiftelsen.

  De tre første paragraffer i stiftelsens vedtægter lyder, som følger:

  Navn og hjemsted

  Areopagos blev stiftet i 1926 under navnet Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon på initiativ af Karl Ludvig Reichelt. Missionsorganisationen etablerede i 1995 Stiftelsen Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon. I 2000 skiftede stiftelsen navn til Areopagos.

  Areopagos er organiseret som en selvejende, idealistisk og uafhængig stiftelse og reguleres efter norske retsregler. Stiftelsens hjemsted er Oslo.

  Stiftelsestidspunktet

  Stiftelsen blev i juni 1995 stiftet af Hovedkomiteen for Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon og har fra stiftelsestidspunktet overtaget alle stifterens rettigheder og forpligtelser i henhold til det hidtil udførte missionsarbejde i de nordiske lande og i Østasien.

  Formål

  Areopagos har til formål at dele evangeliet i en multireligiøs verden.

  Areopagos er en økumenisk virksomhed, rodfæstet i den lutherske tradition.

  Areopagos prioriterer udvikling af mødesteder og netværk for religionsstudier, dialog og spiritualitet.

  Styret

  Stiftelsens styre består af syv medlemmer. Styrets leder er i dag Mogens Madsen. Der skal være mindst tre medlemmer fra Norge og tre fra Danmark. I dag har styret også et svensk medlem. Styret mødes fire gange om året og er det øverste organ i stiftelsen.

  Mogens Madsen, Danmark
  Direktør og civilingeniør
  Formand

  Ingunn Myrtveit, Norge
  Professor ved Handelshøyskolen BI og leder af Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi samme sted
  Næstformand

  Jorunn Strand Askeland, Norge
  Kommunikationschef i SOS Barnebyer
  Styremedlem

  Unn Målfrid Rolandsen, Norge
  Seniorrådgiver – forskerstøtte, MF vitenskapelig høyskole
  Styremedlem

  Alf Linderman, Sverige
  Direktør for Sigtunastiftelsen
  Styremedlem

  Poul Erik Knudsen, Danmark
  Provst i Ikast-Brande Provsti
  Styremedlem

  Bodil Friis Skjøtt, Danmark
  Teolog med bred international erfaring, tidligere seniorvolontør ved TFS
  Styremedlem

  Stefan Poulsen, Danmark
  Presse- og kommunikationschef hos Væksthus Sjælland
  1. suppleant

  Søren Elleby Kjær, Danmark
  2. suppleant

  Einar Vegge, Norge
  1. suppleant

  Erik Aarmo, Norge
  2. suppleant

 • Areopagos er organiseret som en stiftelse med tilhørende medlemsorganisationer i Danmark og Norge. Areopagos er også en netværksorganisation, som samarbejder bredt med kirke- og fagmiljøer i Skandinavien og internationalt.

  Hvad er medlemsforeningen?

  Medlemsforeningen udgøres af Areopagos-medlemmer. Vi har medlemmer fra hele Danmark, og vi vil gerne have endnu flere medlemmer. Dels glæder vi os over at have “støttespillere”, som følger vores arbejde og støtter os økonomisk – og dels ønsker vi at give vores medlemmer mulighed for at påvirke vores arbejde både her i landet og i Asien.

  Medlemsarbejde

  Medlemsforeningerne organiserer medlemsarbejde i henholdsvis Danmark og Norge. Medlemsarbejde er arrangementer, tiltag og projekter, som er præget af Areopagos’ værdier. Det er vigtigt, at arbejdet udspringer af det engagement, som findes hos vores medlemmer, og sammen med de ansattes arbejde bidrager medlemmernes arbejde til at nå organisationens mål. Alle medlemmer af Areopagos kan søge om støtte til den slags projekter, arrangementer og tiltag. Vi tilstræber at have et godt samarbejde mellem staben og medlemmerne i dette arbejde.

  Landsudvalg og medlemsmøde

  Medlemsforeningerne bliver ledet af et landsudvalg. Landsudvalget vælges af medlemsmødet, som bliver holdt hvert år i april.

  Demokratisk grundlag

  Medlemsforeningen er stiftelsens vigtigste demokratiske grundlag. Medlemsmødet vælger størstedelen af stiftelsens repræsentantskab, som derefter vælger stiftelsens bestyrelse (Styret). Medlemsforeningen arbejder på at engagere medlemmer og andre til at tage aktivt del i stiftelsens styre og udvalg.

  En levende bevægelse

  Det er vigtigt for Areopagos, at vi er en levende bevægelse med aktive mennesker, som engagerer sig i vores arbejde. Vi tror, at mission handler om, at mennesker bliver rørt og bevæget. Mission betyder netop det: at være sendt. Vi har brug for medlemmer, som ønsker at dele deres tro med andre og lade sig inspirere i mødet med andre traditioner og livssyn, fordi vi tror på, at dialog forandrer liv.

  Fornyelse

  Areopagos ønsker at bidrage til en fornyelse af samfund, kirke og enkeltpersoners liv. Vi strækker i dag de ressourcer, vi har, til det yderste for at nå denne målsætning. For at give denne bevægelse stor gennemslagskraft har vi brug for flere ressourcer, og vi inviterer derfor dig til at være bidragsyder. Det første, du kan gøre, er at blive medlem!

  Det danske landsudvalg

  • Forperson: Kaja Muldbjerg Kruse
  • Thomas Borum Reuss
  • Anna Christine Christensen
  • Elon Anders Lauterlein
  • Jesper Nymann Madsen
  • Poul Erik Knudsen (repræsentant fra Styret)

  landsudvalget(a)areopagos.dk

Kontakt

Bente Mikkelsen Pahus

Landechef

bmp@areopagos.dk
(+45) 30 32 28 10

Andreas Dybkjær-Andersson

International chef

ada@areopagos.dk
(+45) 31 65 60 45

Torsten Borbye Nielsen

Areopagospræst og leder af I Mesterens Lys

tbn@areopagos.dk
(+45) 25 39 63 98

Bent Bjerring-Nielsen

Akademisk seniorkonsulent

bbn@areopagos.dk
(+45) 22 66 75 48

Klaus Leonhart

Administrator

kl@areopagos.dk
(+45) 21 78 73 05

Martin Krath-Andersen

Kommunikatør, journalist og projektleder

mka@areopagos.dk
(+45) 31 27 17 21

Dorthe Davidsen Langås

Projektleder

ddl@areopagos.dk
(+45) 30 27 50 37

Christoffer Krøgh Engholm

Kommunikatør, journalist og projektleder

cke@areopagos.dk
(+45) 30 82 42 78

Søg her