Spiritualitet betyder åndelighed. Ånd er det, der er imellem os og i os og forbinder os med hinanden og med Gud. Ånd kan betyde det fysiske åndedræt, stemningen mellem mennesker, en ulegemlig skikkelse, et psykisk fænomen, naturens kraft eller Guds tilstedeværelse. Lige så mangfoldige som orden “ånd” er menneskers åndelige erfaringer. Hvis vi skal kunne spørge og lytte, for vi taler ud fra hver vores forståelse og i hver vores sprog.

Ånd og arvegods er en sådan spørgen og lytten. Folkekirkens møde med folket foregår sjældent på et leje af forståelse af og enighed om bekendelsesgrundlaget. Ét er tekster og dogmer, noget andet er levet liv og erfaringer.

Over en tredjedel af danskerne er alternativt troende. Og mange af dem er medlem af folkekirken. Hvordan sikrer man en åben, inviterende og imødekommende dialog med den stadigt større gruppe spirituelle, samtidig med at man bliver en autentisk samtalepartner med et reelt tilbud om hjælp? Hvordan undgår man, at fordommene om hinanden spænder ben for et berigende og respektfuldt møde? Hvordan kan folkekirken holde sig attraktiv og troværdig for det individuelt orienterede sansende og senmoderne menneske?

Gennem 9 bidrag af forskellige præster og teologer gives bolden op til at gøre os dygtigere på mødet mellem folk og kirke.

Thomas Frovin (red.)
Eksistensen (2022), 

148 sider

Vægt 0,258 kg
Størrelse 21 × 15 × 1,3 cm