Ole Skjerbæk Madsen er præst i folkekirken og har siden 2000 været missionspræst i Areopagos. Han er levende optaget af den åndelighed, som udfolder sig uden for kirken. Han oplever, at holistisk og åndsvidenskabelig spiritualitet udfordrer kirken på en positiv måde – både når det gælder formidlingen af kristen livsforståelse og praksis, og når det gælder at se nye perspektiver og evt. genopdage glemt visdom. Ansigt til Ansigt er en genovervejelse af kristen åndelighed i mødet med åndeligheden, som trives uden for kirken.

I korte artikler fører han læseren ind i den indre mening bag læresætninger og praksis. Undervejs bliver læseren konfronteret med såkaldte inspirationer:

Ved inspirationer forstår jeg min formidling af, hvad jeg oplever som Jesu eller Helligåndens budskaber. I kristen tradition har man kaldt den slags tekster for profeti; i andre traditioner taler man om kanalisering, men da budskaber aldrig formidles uden gennem en person og i dette tilfælde altså mig, har jeg valgt at kalde det inspirationer.”

Der er ikke en traditionel lærebog; det er snarere refleksioner over erfaringer. Bogen kommer ind på den fremmedhed, vi ofte føler, over for os selv og over for tilværelsen – en fremmedhed, som har at gøre med, at vi ikke kender Gud og ikke kender os selv. Det var den fremmedhed, Mesteren brød, så at vi igen blev hjemme i tilværelsen.

Bogen peger på en forvandlingens vej, hvor den tjenende kærlighed motiverer det åndelige liv og er det åndelige livs kraft og norm.

Vægt 0,25 kg