Mange mennesker har hørt om Mindfulness, men endnu har kun få hørt om den kristne pendant til fænomenet, Christfulness.

Christfulness handler om opmærksomt og ikkedømmende nærvær i forhold til sig selv, Gud og andre mennesker. Og så handler det om at vide sig elsket af Gud og om at give den kærlighed videre til andre.

I denne bog kan du læse mere om Christfulness, og du kan få inspiration til, hvordan du kan bruge Christfulness i din hverdag. Bogen indeholder vejledning i:

  • Affirmationer og bønner
  • Christfulness-meditation
  • Nærværsøvelse
  • Jesusbønnen

Bogen er skrevet af Ole Skjerbæk Madsen, som er missionspræst i Areopagos og leder af organisationen I Mesterens Lys, som ønsker at bygge bro mellem kirken og åndeligt søgende mennesker.

Ole Skjerbæk Madsen har mange års erfaring som sognepræst i Folkekirken bag sig. Han er gift med Dorte Kobbeltvedt, og sammen har de tre voksne døtre.

Vægt 0,1 kg