Vi er skabt til fællesskab – med Gud og med andre mennesker. Vi bliver til og folder os ud som personer i mødet med den anden. Både i mødet med andre mennesker og i dybeste forstand i mødet med Gud, i hvis billede vi er skabt.

I dette hæfte kan du læse refleksioner over og erfaringer med åbne fællesskaber – og ganske særligt Nautilus, et fællesskab, som opstod i 2014 ud fra ønsket om at tilbyde et sted, hvor mennesker, som søger mening, helhed og fællesskab, kan føle sig velkomne og hjemme.

Du kan i hæftet få et indtryk af, hvordan et åbent fællesskab kan se ud, og du kan læse små, personlige bidrag fra forskellige mennesker, som fortæller, hvad mødet med det åbne fællesskab har betydet for dem. Det er håbet, at dette hæfte kan inspirere og hjælpe dig og andre, som måske kunne tænke sig at være med til at starte et åbent fællesskab eller ændre dna i et eksisterende fællesskab.

Dette hæfte er en del af en serie, som Areopagos udgiver under navnet ”Perler på en snor”. Hæfterne omhandler emner, som alle hænger sammen med Areopagos’ arbejde indenfor religionsdialog og kristen trospraksis.

Torsten Borbye Nielsen
Areopagos Forlag (2021)
43 sider

Vægt 0,072 kg