Refleksioner over vandringer i grænselandet mellem Øst og Vest. Den norske teolog Notto R. Thelle beskriver i bøgerne “Hvem kan standse vinden” og “Dit ansigt søger jeg” sit eget personlige møde med buddhismen, og læseren tages med på en vandring med buddhistmestre, filosoffer og religiøse ledere i et forsøg på at beskrive den sandhed, som alle søger, men ingen har patent på. I mødet med andre religioner styrkes den kristne tro, hvis man er åben for dialog og nye tanker.
Notto R. Thelle beskriver i essays med udgangspunkt i Bibelen, kunst og litteratur det moderne menneskes søgen efter Gud, en søgen efter den tro, som engang var, men som er så svær at fastholde overfor vrangbilleder og tomme ord. Udlægning af gamle kendte skriftsteder får ny betydning, når man følger forfatteren på vejen i mødet med andre kulturer og religioner. På vej mod en større tro, som ikke lukker grænser, men åbner grænser.
Bøgerne giver derfor ikke bare ny viden om religionsmødet, men er mindst lige så meget et bud på, hvad det vil sige at være kristen i et moderne samfund.

Vægt 0,14 kg