Ny international chef i Areopagos

Af Lea Braüner Larsen
Andreas Dybkjær-Andersson er fra august ansat som international chef i Areopagos. Han er med sine mange års erfaring i dialogarbejde og internationalt arbejde og en baggrund med teologi og udviklingsstudier klar til at tage fat på opgaven med at videreudvikle Areopagos’ arbejde internationalt.
Udgivet 11. oktober 2023
Ordbog

Når Andreas Dybkjær-Andersson midt i august starter sin ansættelse hos Areopagos, bliver det i en nyoprettet stilling som international chef for program- og partnerskabsarbejde. Andreas Dybkjær-Andersson får ansvar for at udvikle og implementere strategier for at udbygge og styrke eksisterende og nye internationale partnerskaber.

Om valget af Andres Dybkjær-Andersson som ny international chef siger Areopagos’ generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal:

− Vi har stor forventning til, at Andreas med sine kompetencer inden for internationalt arbejde og teologi, samt stærke engagement for dialog, fredsarbejde og trospraksis, vil styrke Areopagos i den kommende tid. Han trives med at bygge relationer og netværk på tværs af både skandinaviske landegrænser og mellem Øst og Vest. Vi ønsker Andreas varmt velkommen, og ser frem til frugtbart samarbejde om Areopagos’ vision og formål.

Andreas Dybkjær-Andersson får til daglig plads på kontoret i Areopagos i København, men han har ansvar for at forankre Areopagos’ internationale arbejde i både Danmark og Norge. Den danske landechef i Areopagos, Bente Mikkelsen Pahus, ser frem til at byde den nye internationale chef velkommen på kontoret i Danmark:

− Sidste år udkom en ny bog om Reichelt (skrevet af Notto Thelle), som beskriver forholdet mellem Norden og det Kina/Hong Kong, som han mødte for 100 år siden. Relationen og historien til Øst er stadig kernen i vores arbejde i dag. Andreas kommer med et flot CV, og vi glæder os til at udfolde vores internationale arbejde med Andreas på holdet.

Fokus på dialog og fredsarbejde

Andreas Dybkjær-Andersson kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Danmission, hvor han har været ansvarlig for at koordinere Danmissions freds- og dialogarbejde i Mellemøsten, Afrika og Asien. Han har læst teologi og udviklingsstudier og har bevæget sig i forskellige kirkelige organisationer samt udviklings- og netværksorganisationer som Danske Kirkers Råd, Globalt Fokus og Red Barnet, og han glæder sig til at forsætte det brede samarbejde som international chef hos Areopagos.

I Danmission har han tidligere været landechef for arbejdet i Myanmar, og blandt andet herfra kender han til at arbejde i en asiatisk kontekst med de udfordringer og muligheder, det giver for dialog- og fredsarbejde.

− Myanmar er et land med buddhistisk majoritet, og der er mange etniske og religiøse grupper i landet. I lande som Myanmar er der nogle meget svære udfordringer, hvor de religiøse aktører har en nøglerolle og er til stede på en anden måde end andre organisationer, når det brænder på. Kirker og andre religiøse aktører er en del af samfundet og bliver i landet, når internationale organisationer ikke har mulighed for at blive der længere.

Dialogarbejde har optaget Dybkjær-Andersson i mange år, hvilket både hans studie- og senere jobvalg bærer præg af. Også i hans privatliv har dialog og internationalt arbejde fyldt.

− Jeg er optaget af mødet mellem Øst og Vest. Jeg har besøgt dialogsteder forskellige steder i Asien og Mellemøsten. Både arbejdsmæssigt og privat. Jeg har blandt andet flere gange været forbi Areopagos’ samarbejdspartnere i Hong Kong, Tao Fong Shan, og Anafora i Egypten.

Noget af det, som Andreas Dybkjær-Andersson ser, at Areopagos særligt kan bidrage med internationalt, er dialogarbejde.

− Der er meget ufred og polarisering i verden i dag og stærke kræfter arbejder for, at vi ikke mødes og samarbejder, men tværtimod er afsondret fra hinanden, og derfor er arbejdet med dialog enormt vigtigt. Og det er ikke ufarligt. Det kan kræve meget mod afhængigt af, hvor i verden man er. Her tror jeg, at Areopagos kan være med til at samle på tværs af religiøse grupper.

Andreas Dybkjær-Andersson er optaget af social forandring og gode ligeværdige partnerskaber i de lande, vi arbejder i internationalt. Bevægelsen skal gå begge veje. Dialog på tværs af lande og gode partnerskaber sætter ting i nyt lys og gør også os i Norden opmærksomme på vigtige perspektiver, som vi har delansvar for, og som berører os alle globalt, som klimaforandringer, ufred og polarisering, mener han.

− Det er vigtigt både at have fokus på det enkelte menneske og på fællesskabet, hvilket blandt andet den tidligere sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu og hans forfatterskab har lært mig. Når et menneske ikke behandles med værdighed og som skabt i Guds billede, så kalder det på, at vi reagerer – uanset om det handler om hudfarve, seksuel orientering eller noget tredje. Og uanset om uretfærdigheden sker i samfundet eller i kirken. Samtidigt er vi ikke øer, men indgår i fællesskaber. Mennesker er kun fuldt ud mennesker i relation med andre mennesker. Vi er alle er forbundet med hinanden og med skaberværket. De brudte relationer til begge dele kalder på, at vi finder veje til forsoning.

Et konkret sted, hvor Norden ifølge Andreas Dybkjær-Andersson kan blive beriget af det internationale samarbejde, er i vores forståelse af sammenhængen mellem at være og at gøre. I klostertraditionen taler man om bøn og handling. I dag kalder nogle det kontemplation og handling. Det handler om, hvordan det at være forankret i sin tro kan blive et udgangspunkt for at agere i verden.

− Jeg er meget optaget af sammenhængen mellem kontemplation og handling. Begge dele er vigtige, og jeg oplever, at mange mennesker ude i verden tit har en forankring i deres liv, som kilde til den måde de er og gør i verden. Der er ofte meget på spil for dem. Udvekslingen om det, tror jeg, kan berige os her i Norden.

Andreas Dybkjær-Andersson glæder sig også til at samarbejde på tværs i norden. Det kommer naturligt til ham, da han altid har følt sig hjemme på tværs af de nordiske lande. Han har arbejdet med og fulgt de økumeniske bevægelser i Norden og er desuden opvokset med en svensk mor og dansk far. Han er derfor hjemmevant i både den svenske kirke og den danske folkekirke.

I Areopagos er han også et kendt ansigt, da han har været medlem i 15 år og aktiv i dialogarbejdet Ikon/Tro i Dialog, som Areopagos er en del af. Andreas Dybkjær-Andersson ser frem til at blive en endnu større del af Areopagos både i Norden og internationalt:

− Jeg føler mig hjemme i Areopagos. Der er noget bredde i, at vi bevæger os på tværs af kultur og religion og taler forskellige sprog som dansk og norsk – og er i internationale sammenhænge med for eksempel engelsk, mandarin og arabisk. Vi har forskellige kulturelle briller i forhold til vores bevæggrund, tro og overbevisning. Tro er altid udtrykt i noget, vi ikke kan gribe med ord, men det har ofte noget poetisk i sit sprog. Derfor er det meget inspirerende at være i de sammenhænge, hvor der er noget sprogligt, der mødes. Det kan skabe kreativitet, fornyelse og give energi og mod til at gøre de ting, vi hver især skal i vores sammenhænge.

ANDREAS DYBKJÆR-ANDERSSON

  • Uddannelse i teologi og internationale udviklingsstudier
  • Arbejdserfaring fra blandt andet Danmission, Globalt Fokus, Red Barnet og Børne- og Ungdomsnetværket samt Danske Kirkers Råd/Grøn Kirke
  • Formet af børne- og ungdomsorganisationer som KFUM-spejderne, KFUM&K, Dansk Ungdoms Fællesråd, den svenske kirkes ungdomsarbejde, Økumenisk Ungdom, IKON/Tro i Dialog og Afrika InTouch
  • Har været foreningsaktiv i udviklingsorganisationer som Mellemfolkeligt Samvirke (næstformand m.m.) og Folkekirkens Nødhjælp (rådsmedlem m.m.)
  • Internationalt engageret for eksempel tidligere som co-chair i den globale ”Sustaining Peace” arbejdsgruppe i i PaRD (International Partnership on Religion and Sustainable Development) og i forhold til Kirkernes Verdensråds interreligiøse dialogarbejde
2560 1707 Martin Krath-Andersen
Søg her