I Mesterens Lys har siden sin start været optaget af, hvordan vi kan bringe heling til jorden, til vore jordiske medskabninger og til menneskeheden. Vi længes efter at se en verden, som er hel. Og vi tror, at Gud i Kristus ønsker at gøre vores verden hel i sit guddommelige lys.

Denne heling begynder i os selv, og den leves ud i vore relationer til vore medmennesker og medskabninger. Den finder sit udtryk i f.eks. helingstjenesten for jorden og menneskeheden ved fuldmåne, ved årstidsfester, og når mennesker finder sammen for at bede for verden og således bliver kanaler for Guds helende lys i Kristus.

I denne bog kan du læse forskellige praksisser, som I Mesterens Lys gør brug af. Her er ritualer, som kan bruges direkte fra bogen, ligesom der er refleksioner over praksis.

Bogen er skrevet af Ole Skjerbæk Madsen, som er missionspræst i Areopagos og leder af I Mesterens Lys, som ønsker at bygge bro mellem kirken og åndeligt nysgerrige mennesker. Ole Skjerbæk Madsen har mange års erfaring som sognepræst i Folkekirken bag sig. Han er gift med Dorte Kobbeltvedt, og sammen har de tre voksne døtre.

Vægt 0,242 kg