Christfulness er kristen trospraksis og et andet ord for kristen spiritualitet, men Christfulness er også livstydning med rødder i Bibelen og kristen teologi. I denne kombination af praksis og lære er Christfulness også erfaring. Derfor beskriver forfatteren og ophavsmanden til Christfulness, Ole Skjerbæk Madsen, nogle gange Christfulness som kristen mystik og som den praksis, der leder til erfaringen af at være i Kristus og af Kristus i os:

“Jeg ønsker at beskrive en proces, som bevæger sig fra en individuel erfaring til en vision for menneskehedens forløsning og vor planets heling – i en stadig vekselvirkning mellem det individuelle og det rationelle, det personlige og det universelle.”

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i Areopagos og leder af I Mesterens Lys, som ønsker at bygge bro mellem kirken og åndeligt nysgerrige mennesker. Ole Skjerbæk Madsen har mange års erfaring som sognepræst i Folkekirken bag sig. Han er gift med Dorte Kobbeltvedt, og sammen har de tre voksne døtre.

Vægt 0,132 kg