Reichelt, teosofien og de synkretisktiske bevægelser er et småhæfte, der udgøres af et par kapitler fra 3. bind i Filip Riisagers store videnskabelige værk om Areopagos’ stifter Karl Ludvig Reichelt, hans liv, teologi og arbejdsformer. De tre bind kan købes her på siden med titlerne Forventning og Opfyldelse (licentiat-afhandling), Lotusblomsten og Korset (doktorafhandling) samt Tao-Vindens Bjerg, hvorfra kapitlerne i dette hæfte stammer.

I disse to kapitler gennemgår Riisager Karl Ludvig Reichelts teologiske tænkning og det teosofiske universalsystem, hvor han kommer ind på ligheder, påvirkninger og praktiske relationer. I hvor høj grad lod Reichelt sig påvirke og forme af de miljøer, han var i kontakt og dialog med?

Vægt 0,12 kg