Filip Riisagers afhandling, der er 1. bind i serien “Teologiske Studier”, giver en fremstilling og vurdering af Karl Ludvig Reichelts liv, missionsindsats og missionssyn indtil 1925, idet der i fremstillingen tages særligt hensyn til de problemer af praktisk og teologisk art, der førte til hans missionsarbejdes udskillelse fra  Det norske Missionsselskab samme år. Afhandlingens hovedtitel: “Forventning og Opfyldelse” hentyder bl.a. til Reichelts syn på forholdet mellem den højere buddhisme og den kristne åbenbaring. Forfatteren gør gældende som en hovedtese, at Reichelts måde at løse “relationsproblemet” på har væsentlige forudsætninger i norske pietisme. Der redegøres nærmere for det teologiske fundament under Reichelts missionstænkning: den oldkirkelige logos-kristologi, og forfatteren mener, at der også på dette væsentlige punkt er givet Reichelt forudsætninger i norsk kristendom, som kommer til udfoldelse gennem hans møde med buddhistmunke og kristne missionærer i Kina.

Karl Ludvig Reichelt, født 1877, fra 1903 missionær inden for Det norske Missionsselskab i Kina. Fik tidligt interesse for den buddhistiske tempel- og klosterverden og begyndte et indgående studium af den højere buddhisme, hvori han fandt “tilknytningspunkter” for det kristne evangelium. Optog i 1922 et specielt missionsarbejde blandt buddhist- og taoistmunkene og organiserede – efter at det i 1925 var kommet til et brud med hans gamle selskab – sit arbejde som “Den nordiske kristne Buddhistmission” (nuværende Areopagos). Opførte i 1930’erne ved Hong Kong sit berømte kristne institut i kinesiske klosterstil: Tao Fong Shan, hvor han døde i 1952.

 

Vægt 0,55 kg