Gå til

Øst Møder Vest

Øst Møder Vest er Areopagos’ internationale programarbejde, der i 100 år har haft et fokus på dialog og trospraksis – mødet på tværs af tro og kultur, særligt i Asien, og mødet mellem Asien og Norden. Arbejdet bygger bro mellem tro og handling samt styrker relationer mellem mennesker og samarbejder på tværs.

Tao Fong Shan

Tao Fong Shan (”Bjerget, hvor Kristusvinden blæser”) i Hong Kong er startet af Areopagos’ grundlægger Karl Ludvig Reichelt og er stadig hjertet, hvorfra Areopagos’ internationale arbejde udspringer, og hvor flere af Areopagos’ partnere arbejder fra med fokus på Hong Kong, Kina og Asien.

Tao Fong Shan er startet ved en pilgrimsrute og er stadig et pilgrimssted. Tao Fong Shan Christian Centre arbejder for at fremme dialog, kulturel udveksling, kristen spiritualitet, liturgi og kunst.

Tao Fong Shan har sit eget bibliotek, en kunstafdeling, en smuk kirke i tempelstil og en krypt, der bruges til gudstjenester og bøn. I tilknytning til Tao Fong Shan ligger to gæstehuse; Pilgrimshal og Kristi Himmelfartshus. 

I dag er virksomheden i Tao Fong Shan ejet og drevet af en Hong Kong-baseret fond i tæt samarbejde med Areopagos. 

Se filmen fra byggeriet på Tao Fong Shan

Tao Fong Shan er også hjemsted for Institute of Sino Christian Studies (ISCS), som oversætter teologiske tekster til kinesisk og hjælper kinesiske studerende og forskere med at fordybe sig i teologi. 

Institute of Sino-Christian Studies arbejder akademisk med undervisning, oversættelse og udgivelse af teologisk materiale med et netværk af universiteter i Kina.

Lutheran Theological Seminary (LTS) er en uddannelsesinstitution for studerende fra Hong Kong, Kina og regionen og koordinerer projektarbejde i øst- og Sydøstasien (Mekong-regionen).

 • ISCS er et lille forskningsinstitut i Hong Kong, der oversætter hundredvis af teologiske bøger til kinesisk og hjælper kinesiske studerende og forskere med at fordybe sig i teologi.

  Institute of Sino-Christian Studies (ISCS) samarbejder med over 20 universiteter i Kina. Universiteterne modtager gæsteforelæsere fra Hong Kong og Europa. Instituttet er beliggende i Tao Fong Shan i Hong Kong.

  ISCS tilbyder stipendier til kinesiske forskere, der bor på Tao Fong Shan, hvor de har adgang til et stort bibliotek og forskningsmiljø. ISCS udgiver både tidsskrifter om kinesisk-kristne studier og teologi og bøger af kinesiske teologer.

  Da den kristne tro i Kina blev formidlet af folk fra Vesten, opfattede mange kinesere at man var nødt til at forlade deres kinesiske kultur og adoptere Vesten for at tro på Kristus. I det ligger meget af motivationen for at drive dette institut – at bygge op under en kinesisk, kristen identitet.

 • Lutheran Theological Seminary (LTS) har bygget sit campus på samme bakke som Tao Fong Shan (TFS) og de er tætte samarbejdspartnere. LTS blev etableret i Kina i 1913 og flyttede til Hong Kong i 1948 og fejrede derefter 100 år i 2013.

  LTS er økumenisk og har studerende fra forskellige trossamfund. De fleste kommer fra Hong Kong og Kina, men også fra andre lande, mest i Asien. LTS udbyder teologistudier på bachelor- og kandidatniveau.

  Som den første af sin slags i Sydøstasien blev der i 2011 også etableret en etårig kandidatuddannelse i diakoni på LTS. Det var i samarbejde med Diakonova, Diakonhjemmet og Areopagos.

  Formålet med kandidatuddannelsen er at klæde de studerende på til diakonitjeneste i kirken, at øge viden og forståelse om diakoni og at give de studerende redskaber. Formålet er at de kan lære andre om diakoni og til at udfordre dem i ledelse og tage ansvar med henhold til diakonale projekter og tjenester i kirken og organisationer.

  LTS har haft studenterudveksling med Kirkefakultetet (MF).

TCG Nordica

Kulturcentret i Kunming inspirerer til refleksion over, hvad menneskelig værdighed betyder.

Svenske Anna Mellergård og kinesiske Wu Yuerong (Helen Wu) etablerede kulturcentret TCG Nordica i 2000.

De har en fælles begejstring for kunst og kultur og har fra starten drevet centret med visionen:

Stimulating reflection on Human Worth as expressed in various Art Forms.

TCG Nordica omfatter i dag kunstgalleri, scene- og cafevirksomhed og faciliterer møder mellem øst og vest.

Da TCG Nordica fik at vide, at de lokaler, centret befandt sig i, skulle rives ned, flyttede de i 2019 centret til Rainbow-kvarteret. Det nye spillested ligger på tredje sal i et nyt indkøbscenter. I dag ledes centret af Julia Guo.

Møde mellem Kina og Skandinavien

På dette kristne kulturcenter mødes kinesiske og skandinaviske interesser for samtidskunst, ny spiritualitet, religion og samfund. Gennem årene har centret været vært for mange udstillinger, sceneoptrædener, foredrag og festivaler, der skildrer holdninger og adfærd i overensstemmelse med kristen tro.

Filmen herunder viser lidt af, hvordan centret fungerer. Den er produceret af Harald Wischmann, medlem af den nationale komité i Areopagos.

Wu Yuerong er meget optaget af centrets mulighed for at bygge bro mellem Kina og Vesten.

Centret bruger også sine faciliteter til at undervise børn og unge fra minoritetsgrupper i kunst.

Home of Grace

I den kinesiske metropol Nanjing hjælper vores dagcenter “Home of Grace” – “Nådens Hjem” – unge og voksne med handicap med at udvikle sig til selvstændige og trygge mennesker.

Home of Grace drives af Areopagos’ partner Nanjing YWCA. Brugerne behandles som ligeværdige, voksne mennesker. Centret anvender en metode med individuelle træningsplaner med fokus på “at mestre hverdagen”.

Metoden handler om at forstå hver enkelt elevs særlige udfordringer og potentiale og sætte konkrete mål for elevens udvikling.

Denne tilgang særlig vigtig, fordi det i omsorgsarbejde i Kina er almindeligt at sætte alle med psykisk eller fysisk handicap i samme kategori og give dem det samme tilbud.

Forståelsen af ​​forskellige typer funktionsnedsættelse og individuelle forskelle er ofte mangelfuld. Hos Home of Grace lærer eleverne at klare hverdagen. Det er afgørende for elevernes trivsel, at lærerne har en anerkendende holdning til eleverne. Her går faglig viden, menneskelig værdighed og respekt hånd i hånd.

Se denne film, der viser værdien af ​​Home of Grace, ikke kun for den enkelte studerende, men for familier og det større samfund.

Filmen er produceret af Harald Wischman, medlem af Areopagos’ nationale komité i Norge.

FAKTA

 • Dagcentret drives af Nanjing YWCA – Areopagos’ lokale partner.
 • Målet er at forbedre livet for unge og voksne med udviklingshandicap i den kinesiske millionby Nanjing i Kina.
 • Fra 2012 til 2019 var centret en del af et Norad-støttet projekt. – Norad er den norske stats udviklingsorganisation, svarende til den danske stats Danida.
 • Fra januar 2020 er Areopagos fortsat med at støtte centret med indsamlede gaver.
Søg her