Teologiprofessor: Naturen er noget, vi har indeni os

Af Martin Krath-Andersen
Naturen er ikke kun noget, mennesket skal bruge, men noget mennesket er. Det er Niels Henrik Gregersens budskab, når han holder foredrag til Areopagos' klimakonference.
Niels Henrik Gregersen.
Udgivet 11. oktober 2023
Ordbog

Vi skal væk fra en forestilling om, at naturen alene eksisterer som en nytteværdi for mennesket.

Det mener Niels Henrik Gregersen, der er teolog og professor ved Københavns Universitet. Han fortæller, at vi skal “udover en antropocentrisme,” og ønsker derfor at gøre op med forestillingen om, at mennesket er naturens centrum. Tværtimod er naturen i centrum allevegne ifølge teologen.

I et antropocentrisk natursyn tillægges mennesket en ophøjet værdi, mens naturen kun ses som en nytteværdi for mennesket.

Naturen skal bevares

“Det, der giver os kilde til livsmod, er naturens fremmedhed. Det omfatter fuglenes flugt på himlen, havets storhed, græsset der gror i dets mange former og så videre,” fortæller Niels Henrik Gregersen.

Den kilde til livsmod skal vi ifølge teologen bevare. Men det sker ikke passivt. Mennesket skal bevare naturen ved at være aktive i verdenen, mener Niels Henrik Gregersen:

“Vi som mennesker griber ind i verden, og vi skal bevare verden ved at være aktive aktører, der gør noget ved den verden, vi er i. Det er en tankegang vi møder i Bibelen i Første Mosebog kapitel 2. Her siges det, at mennesket skal passe på haven og bevare den natur og verden, de befinder sig i,” siger Niels Henrik Gregersen og forsætter:

“Det gælder for mig at se også om at bevare naturen teknologisk, og det er noget, jeg vil uddybe på Areopagos’ konference. Kirker og religiøse mennesker har generelt været teknologiforskrækkede. Men det mener jeg ikke, at vi har råd til at være, hvis vi skal komme ud over klimakrisen,” fortæller han.

Af jord er du kommet

For Niels Henrik Gregersen er det vigtigt at vi erkender, at natur er noget vi er.

“Naturen er ikke bare noget, der er derude, som vi modtager til kilde og liv. Naturen er heller ikke bare noget, som vi griber ind i, fordi vi har en legitim interesse i overlevelse, men naturen er noget, vi har midt inde i os,” fortæller han.

“Helt lavpraktisk indånder vi luften, som gives til os fra skabelsen. Ånd har noget med åndedrag at gøre, og sådan er det hele vejen igennem. Vi hænger sammen med naturen.”

For Niels Henrik Gregersen er der for kirken en særlig motivation til at bevare naturen, netop fordi tanken er, at verden er skabt af Gud og bærer Guds spor i sig.

“Af den årsag er der også en særlig teologisk, spirituel og religiøs motivation for at bevare verden. Men i selve sagen adskiller motivationen sig ikke fra andre motivationer, man kan have for at passe på klimaet,” fortæller teologen.

740 407 Martin Krath-Andersen
Søg her