Har du nogensinde længtes efter noget uden helt at vide hvad?

Af Martin Krath-Andersen og Christoffer Krøgh Engholm
Sådan lyder starten på fortællingen om Areopagos, som vi i fællesskab har arbejdet på i norsk og dansk stab i efteråret.
Udgivet 19. februar 2024
Ordbog

Har du nogensinde længtes efter noget uden helt at vide hvad?

I Areopagos tror vi på, at alle mennesker bærer på fælles længsler, der forener os på tværs af kulturer, tro og livssyn. Vi arbejder med disse længsler og inviterer til at søge sammen efter mening, sammenhæng og fred i en verden præget af rastløshed, polarisering og uro. Men også en verden, der er smuk og fuld af håb.

Vores bidrag er at skabe mødepladser og dele kompetencer – både fysisk og digitalt – som bidrager til mere dialog og åndelig praksis i verden. Vi giver sprog til åndelige erfaringer og længsler. Vi faciliterer arrangementer og mødesteder med plads til at søge og erfare det guddommelige i krop, sjæl og ånd. Vi udgiver artikler, bøger, videoer og podcasts om eksistens, mening og spiritualitet.

For os er mødet mellem øst og vest definerende for vores tilgang. Ud fra en dyb refleksion og med mere end 100-års erfaringer, eksperimenterer vi med nye praksisser og tilgange til tro og spiritualitet. Vi ønsker at forene det, der ofte adskilles: krop, sjæl og ånd; fordybelse og handling; videnskab og tro; himmel og jord.

For os er dialog og mødet på tværs af tro og kultur centralt. Målet er ikke at forandre den anden, men at forandring kan finde sted. For det er netop, når vi lader os berøre af den andens tro, liv og erfaring, at vi frimodigt kan dele ud af vores eget. Sådan bryder vi barrierer og skaber forståelse og respekt mellem mennesker med forskellig tro og praksis.

Vi tror, at den kristne Gud altid er større. Derfor er vi søgende, eksperimenterende og altid på vej i vished om, at vi kan finde spor af det guddommelige overalt, og at vi altid kan udvide vores horisont.

Vi er Areopagos, og du er velkommen på rejsen.
Lad os sammen søge skønhed, sandhed og godhed.

1280 853 Martin Krath-Andersen
Søg her