For spirituelt søgende er det erfaringen, der er afgørende

Af Martin Krath-Andersen
Den seneste danske værdiundersøgelse viser, at 35 procent af danskerne er enten alternativt gudstroende eller spirituelle. Hvordan imødekommer kirken mange af dem, som har åndelige erfaringer?
Torsten Borbye Nielsen, leder af 'I Mesterens Lys'
Udgivet 10. oktober 2023
Ordbog

Clairvoyance, håndlæsninger og healing, tydningen af sin fremtid ved et kig i noget kaffegrums. Det er nogle af de ting, danskerne kan opleve på forskellige helsemesser rundt omkring i Danmark.

Men man kan også møde ‘I Mesterens Lys’ – en arbejdsgren i Areopagos.

I Mesterens Lys har stande på flere forskellige helsemesser i landet. Her kan de deltagende modtage bøn og heling af hjertet, som tilbydes af de frivillige i ‘I Mesterens Lys’.

Erfaringen er essentiel

“På messerne er det primært bønnen, der fylder, når vi møder mennesker,” fortæller Torsten Borbye Nielsen der er leder af I Mesterens Lys.

“En vigtig bøn er det, vi kalder heling af hjertet, hvor vi hjælper folk til at erfare, at de er elsket af Gud – at det er deres dybeste virkelighed Vi beder om, at der ud fra den erfaring må strømme lægedom og hvile, både til dem selv og de sår, de bærer rundt på, men også til de relationer, de indgår i.”

Ifølge Torsten Borbye Nielsen har I Mesterens Lys fået mange venner gennem deres virke på messerne. Han oplever, at det er blevet almindeligt, at folk vender tilbage til dem og får forbøn, og at der er en stor interesse for kristen spiritualitet – ligesom der også er for meget andet spiritualitet.

”Hos I Mesterens Lys er det Jesus, der er mesteren. Jesus er som regel en, mange relaterer positivt til og også har haft et møde med i deres liv,” siger han og fortsætter:

“Jeg oplever, at folk ikke er så interesserede i, hvilken tradition, det vi tilbyder, kommer fra, eller hvilket mærkat det her. For mange spirituelt søgende mennesker er det vigtige ikke hvad tror du på i en dogmatisk forstand, men snarere, hvilke erfaringer man har gjort sig. Spørgsmålet er, hvad relationen til Jesus praktisk betyder i dit liv, og hvordan troen kan blive til liv og hjælp for det menneske, vi står overfor.”

Reservation overfor kirken

Torsten Borbye Nielsen fortæller, at mange af de deltagende på messerne traditionelt set har haft en vis reservation overfor kirken som institution.

“Jeg tror, at folk i de her miljøer ofte har oplevet kirken som dogmatisk orienteret og statisk, i stedet for i udvikling og på vej,” fortæller Torsten Borbye Nielsen og fortsætter:

“Tilbage i slutningen af 80’erne, hvor helsemesserne blev populære i Danmark, var kirken tilstede. I begyndelsen var fokus meget på at debattere, diskutere og konfrontere, men man oplevede at støde mange fra sig,” fortæller han.

“Siden da er vores tilgang til messerne blevet, at vi er her for at velsigne. Vi er her ikke for at diskutere, men for at invitere ind til et møde med Gud. Det omfatter blandt andet helende bøn og kristen meditation, så mennesker kan skabe deres egne erfaringer med Gud,” siger Torsten Borbye Nielsen.

I dag er I Mesterens Lys blevet integreret del af det alternative miljø, der er på messerne.

“Det er almindeligt, at folk vender tilbage til os flere gange og får forbøn, og der opbygges et venskab og en oplevelse af medvandring. Vi får ofte dybe snakke, hvor mennesker deler dybt fortrolige ting med os. Det er et stort privilegium,” afslutter Torsten Borbye Nielsen.

2560 1707 Martin Krath-Andersen
Søg her