Gå til

Den Lyttende Kirke

Den Lyttende Kirke arbejder professionelt med at lytte. Vi tror på, at det at lytte kan lede til lægedom, helhed, vækst og frihed for mennesker. 

Når vi bliver gode lyttere og erfarer at blive lyttet til, har det en positiv effekt på vores relationer, i vores personlige vækst og modenhed, spirituelt og i alt, hvad vi beskæftiger os med.

At blive lyttet til er en gave til dine relationer, dig selv og din spiritualitet.

Bliv lyttet til

Har du noget på hjerte, som du ønsker, at en anden person skal lægge øre til? Du er velkommen til at blive lyttet til – gratis – af en trænet lytter fra Den Lyttende Kirkes Lytteteam. Vi tilbyder:

 • Individuelle lytninger
 • Temaretræter

Har du brug for at reflektere over noget, der foregår i dit liv for tiden? Har du en bekymring, du ikke har fået tænkt ordentligt igennem? Eller har du noget helt tredje, du ønsker at tale om?

Du bestemmer selv, hvor lidt eller hvor meget du vil sige. Vi har tavshedspligt!

Find os her

 • #aabenhimmel: Vi tilbyder lytning ved aftengudstjenesterne #aabenhimmel, der normalt finder sted den sidste onsdag i måneden kl. 19.00 i enten Bethlehemskirken, Kristuskirken eller Apostelkirken i København.

  Læs mere her eller på facebook.com/aabenhimmel eller kontakt Torsten Borbye Nielsen på tbn@areopagos.org eller på tlf. 25 396 398.

  Diakonissestiftelsen: På Den Lyttende Kirkes kontorer hos Areopagos, Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg. Tirsdag og torsdag i dagtimerne. Varighed pr. lytning 30-40 minutter.

  Aftal tid via kontakt@denlyttendekirke.dk eller på tlf. 60 47 43 90.

  Ældre Sagen: I Ældre Sagens lokaler på Howitzvej 1, 1. sal, 2000 Frederiksberg. Her tilbyder vi lytning hver onsdag mellem kl. 13.30 og 15.00.

  Ring og aftal tid på tlf. 33 79 31 62

 • Sankt Hans Kirke: Ved udvalgte gudstjenester i Sankt Hans Kirke bliver der tilbudt lytning efter gudstjenesten. Lytning vil blive annonceret efter gudstjenesten. Der afsættes 20 minutter til en lytning.

  Kontakt: Birgitte Skovgaard, tlf. 51 50 14 12, Inge Kamp, tlf. 30 24 06 28, eller Anette Sørensen, tlf. 29 25 75 05.

  Fyns Valgmenighed: Man kan henvende sig i forbindelse med gudstjenesterne i Fyns valgmenighed og aftale nærmere eller ved at kontakte Sanne Ravn, der tilbyder lytningen: sanne@denlyttendekirke.dk

 • Frimenigheden Broen i Vejle: Hanne Grove Korsholm tilbyder cirka en gang om måneden lytning i forbindelse med gudstjenesten. Kontakt Hanne Korsholm på tlf. 29 93 76 06.

Bliv lytter

Den Lyttende Kirke er et netværk, der bygger på det kristne grundlag med Gud som fundament. Vi påtvinger ikke andre vores kristne tro eller overbevisninger. Vi søger at skabe et miljø, hvor den enkelte bliver opøvet i at være en god lytter. Derigennem kan vi og andre vokse i at være dem, vi er skabt til at være med alle de gaver, vi hver især har fået.

Bliv trænet i at lytte – vi tilbyder:

 • Kurser på tre niveauer med træning i lyttefærdigheder, hvor deltagerne får konkrete redskaber, som de kan anvende i hverdagen. 
 • Workshops om lytning for organisationer og kirkelige fællesskaber.
 • Opfølgnings- og netværksmøder for tidligere kursusdeltagere.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Den Lyttende Kirkes daglige leder, Bente Lundbak Pihl, på blp@areopagos.org eller på telefon 60 47 43 90.

Hvem er vi?

Den Lyttende Kirke (DLK) har sit udspring i den engelske organisation Christian Listeners, Acorn Christian Healing Foundation. Vi er en del af Christian Listeners’ internationale netværk.

Christian Listeners blev første gang præsenteret i Danmark i 2003. Herefter blev der gennemført et pilotprojekt i København i 2005. I løbet af 2006-2007 begyndte Christian Listeners lige så stille at tage form, og man valgte i Danmark at kalde tjenesten: Den Lyttende Kirke.

Bente Lundbak Pihl og Torsten Junge ledte arbejdet i dets spæde start i Danmark, hvor arbejdet økonomisk blev båret af gaver og kursusindtægter. Fra starten blev Den Lyttende Kirke til i tæt samarbejde og med støtte fra I Mesterens Lys/Areopagos

En film fra vores amerikanske kollegaer, Christian Listeners USA, om vigtigheden af at lytte.

Bente Lundbak Pihl er efterfølgende fortsat som daglig leder i Den Lyttende Kirke. Vi har i årenes løb været en integreret del af organisationen Areopagos.

I sommeren 2017 indgik Den Lyttende Kirke og Areopagos aftale om, at Den Lyttende Kirke officielt er en Areopagos-praksis.

Vi har derfor stadig vores gang i Areopagos’ lokaler på Diakonissestiftelsen. Vi har et tæt samarbejde både med Areopagos og med Bethlehemskirken på Nørrebro, hvilket vi er taknemmelige for.

Økonomisk bliver Den Lyttende Kirke fortsat båret af gaveindtægter og kursusindtægter. Kurserne søges holdt så billigt som muligt.

Kontakt

Den Lyttende Kirke ledes af Bente Lundbak Pihl. Hun kan kontaktes på blp@areopagos.org eller på telefon 60 47 43 90.

Søg her